STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej , Czwartek, 21 listopada 2019 (21:33)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 2019 roku, Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu QUERCUS Parasolowy SFIO zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-11-21Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Plik do pobrania