STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Grupa Lubawa dynamicznie zwiększa zysk netto po III kw. 2019 r., Piątek, 22 listopada 2019 (09:46)

Narastająco po III kw. Grupa Lubawa odnotowała 181,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+9,5 mln zł rdr) i 15,8 mln zł zysku netto (+13,9 mln zł rdr).

Na poprawę sprzedaży wpłynęły przede wszystkim wyższe o 7,2 mln zł przychody segmentu sprzętu specjalistycznego, które wyniosły 24,1 mln zł (+42%). Grupa wykazała również wzrost sprzedaży w pozostałych dwóch kluczowych segmentach działalności, tkanin oraz materiałów reklamowych, odpowiednio o 2,3% i 1% rdr.

Przychody Grupy narastająco po III kw. 2019 r. przełożyły się na 15,8 mln zł zysku netto, co oznacza ponad ośmiokrotną poprawę wobec 1,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Złożyły się na nią wyższe wyniki w segmentach materiałów reklamowych i tkanin (o 4,9 mln zł i 0,5 mln zł rdr), a także niższa o 0,8 mln zł strata segmentu sprzętu specjalistycznego. Ponadto do wyniku netto kwotą 5,6 mln zł jednorazowo kontrybuowała sprzedaż udziałów spółki zależnej Isabella PL w kwietniu br.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprzedaży i wyników po trzech kwartałach. Są one przede wszystkim rezultatem dobrego sprzedażowo I półrocza w segmencie sprzętu specjalistycznego, w ramach którego prowadzimy większość dostaw dla służb mundurowych. Biorąc pod uwagę obecny poziom zamówień i fakt, że w końcówce roku w tej branży uruchamianych jest więcej przetargów, jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o zamknięcie roku - wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

We wrześniu br. Lubawa S.A. poinformowała o zawarciu przez spółkę zależną Miranda kontraktu na dostawę pokryć maskujących Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia. Realizacja zamówienia podzielona będzie na cztery transze i przypadnie na lata 2019-2022. Łączna wartość kontraktu opiewa na 165 mln zł brutto, z których 20,4 mln zł brutto zasili konto Mirandy jeszcze w 2019 r.

- Obecnie jesteśmy jedynym w Polsce producentem tak zaawansowanych multispektralnych kamuflaży, a zawarty niedawno kontrakt umacnia nasza pozycję, zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie również ten produkt jest oferowany. Oczekujemy, że realizacja tej umowy będzie miała istotny wpływ na wyniki Grupy w najbliższych latach - wyjaśnia Marcin Kubica.

W najbliższych kwartałach, zgodnie z realizowaną strategią, Grupa Lubawa będzie koncentrowała się na pozyskaniu kolejnych zamówień w Polsce i zagranicą, a także rozwoju oferty produktowej. W perspektywie całego 2019 r. Zarząd spodziewa się utrzymania korzystnych wyników finansowych.

- Oczekuję, ze 2019 r. zakończymy dobrym wynikiem, na co wskazuje z jednej strony poprawa rentowności poszczególnych segmentów wynikająca m. in. z działań optymalizacyjnych i koncentracji na wyższych marżach, a z drugiej - rozpoczęcie realizacji w IV kw. wieloletniego kontraktu na maskowanie Berberys - dodaje Prezes Marcin Kubica.

Informacje o Grupie Lubawa

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Interia.pl oprac MZB