STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSM: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Piątek, 22 listopada 2019 (11:09)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Massmedica S.A. ("Spółka?) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ?) na dzień 19 grudnia 2019 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki;

4. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki;

5. Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 4 powyżej;

6. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Marek MłodzianowskiPrezes Zarządu

Plik do pobrania