STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APT: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h., Piątek, 22 listopada 2019 (11:15)

Raport bieżący nr 58/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA, niniejszym poniżej przekazuje odpowiedzi na pytania, zadane przez Akcjonariusza Spółki w trybie art. 428 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

1. Stan kapitału zapasowego spółki w okresie 2008-2019 za poszczególne lata obrotowe:

- na dzień 31.12.2008 r. ? 61 027 tys. zł

- na dzień 31.12.2009 r. ? 83 448 tys. zł

- na dzień 31.12.2010 r. ? 83 228 tys. zł

- na dzień 31.12.2011 r. ? 103 437 tys. zł

- na dzień 31.12.2012 r. ? 134 311 tys. zł

- na dzień 31.12.2013 r. ? 158 305 tys. zł

- na dzień 31.12.2014 r. ? 189 789 tys. zł

- na dzień 31.12.2015 r. ? 212 301 tys. zł

- na dzień 31.12.2016 r. ? 241 545 tys. zł

- na dzień 31.12.2017 r. ? 282 836 tys. zł

- na dzień 31.12.2018 r. ? 276 090 tys. zł

2. Wartość kapitału zapasowego na dzień udzielenia odpowiedzi przez Spółkę:

Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi wartość środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Apator SA wynosi 304 447 tys. zł.

Podstawa prawna:

§ 19 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Mirosław KlepackiPrezes Zarządu
2019-11-22Jolanta DombrowskaProkurent