STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku , Piątek, 22 listopada 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 28 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Rafał StyczeńPrezes Zarządu
2019-11-22Łukasz JuśkiewiczCzłonek Zarządu