STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INC: INC podsumowuje III kwartał, Piątek, 22 listopada 2019 (13:55)

Specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów Grupa INC podsumowała III kwartał 2019 r. W tym okresie Grupa kontynuowała wcześniejsze zmiany organizacyjne oraz zawarła strategiczną współpracę z InnerValue, co przełożyło się na przyśpieszenie rozwoju już w ostatnich tygodniach.

Zarząd pracuje nad aktualizacją strategii, która uwzględni rozszerzenie obszarów działalności. W samym III kwartale Grupa INC osiągnęła 94 tys. zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, a na dzień 30 września 2019 r. posiadała prawie 5 mln zł środków pieniężnych.

- Dzięki zmianom przeprowadzonym w Grupie INC w ostatnich dwóch, trzech latach, jak i w ostatnich dwóch miesiącach, mamy pełne portfolio usług dla firm poszukujących finansowania oraz notowanych na giełdzie. Pracujemy nad aktualizacją strategii rozwoju, która będzie odpowiedzią na dynamiczne zmiany w Grupie oraz potrzeby rynkowe, w szczególności młodych, innowacyjnych spółek tzw. nowej ekonomii. - mówi Paweł Śliwiński, prezes INC.

W III kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 2,2 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży usług doradczych wyniosły 607 tys. zł, co oznacza wzrost o 1 proc. r/r. Zysk ze sprzedaży usług doradczych wyniósł 459 tys. zł, a wynik netto -390 tys. zł, przy czym zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 94 tys. zł. Na 30 września 2019 r. środki pieniężne wyniosły 4,9 mln zł, co oznacza wzrost o 1,4 mln zł od początku roku.

- W ostatnich tygodniach przyśpieszyliśmy rozwój Grupy i jesteśmy gotowi do dalszego wzrostu. Mamy stabilną i mocną sytuację finansową, prawie 5 mln zł gotówki oraz ponad 12 mln zł aktywów finansowych. - dodaje Paweł Śliwiński.

W listopadzie br. Grupa INC podpisała umowy w zakresie prowadzenia procesu pozyskania finansowania lub wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect z trzema spółkami z branży gamingowej. Grupa uruchomiła również sekcję StartupZone na platformie CrowdConnect.pl, w ramach której rozpoczęły się dwie oferty crowdinwestycyjne. Dom Maklerski INC uzyskał status Partnera Crowdfundingowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

21 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o uchwaleniu programu motywacyjnego dla Partnerów Zarządzających InnerValue, który oparty jest o wzrost wartości rynkowej spółki w najbliższych trzech latach. Jednocześnie Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu do Rady Nadzorczej Mateusza Wcześniaka, prezesa Movie Games.

Grupa kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in.:

- Dom Maklerski INC S.A. - prowadzący jako jedyny dom maklerski w Polsce platformę crowdinwestycyjną crowdconnect.pl oraz posiadający licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

- Carpathia Capital S.A. - fundusz PE/VC koncentrujący się na inwestycjach w małe i średnie spółki z Europy Środkowo-Wschodniej, spółka wpisana jest do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych

- INC Rating Sp. z o.o. - polska agencja ratingowa posiadająca licencje ESMA, specjalizująca się w ocenie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego.

Interia.pl oprac MZB