STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RWL: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.11.2019 r., Piątek, 22 listopada 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 ? 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Piotr KopydłowskiCzłonek Zarządu ds finansowych

Plik do pobrania