STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUR: DM BDM rekomenduje Eurocash, Piątek, 22 listopada 2019 (15:53)

Podnosimy wycenę Eurocash do poziomu 23,9 PLN/akcję i wydajemy zalecenie Akumuluj. Wyniki 3Q'19 przyniosły mocniejszą poprawę niż zakładaliśmy w poprzednim raporcie. Zarząd podtrzymał, że zakończenie integracji w detalu nastąpi w '19, a pozytywne trendy się utrzymują.

Wraz z optymalizacją biznesu w EC Dystrybucja oraz wysoką inflacją powinno to wspierać wyniki w '20 (szacujemy wzrost EBITDA adj. MSR 17 o prawie 9% r/r). Władze spółki zapowiedziały także aktualizację strategii dla części detalicznej na początku '20.

Głównymi ryzykami są przede wszystkim wymagający rynek pracy, utrata kontraktu dla PKN Orlen, możliwe wprowadzenie podatku od obrotu oraz zmiany stawki akcyzy.

Rezultaty Eurocash w 3Q'19 okazały się lepsze niż prognozowaliśmy w poprzednim raporcie (wyższe przychody oraz EBITDA adj. MSR 17). W wypowiedziach po publikacji raportu kwartalnego zarząd wskazywał na utrzymanie trendów w 4Q'19 i dobrą sprzedaż. Władze spółki liczą również na dodatnie odczyty sprzedaż lfl oraz zakończenie integracji detalu w 4Q'19. Cały czas wsparciem jest utrzymująca się na wysokich poziomach inflacja (zwłaszcza w obszarze żywności). Estymujemy, że w 4Q'19 grupa osiągnie 6,06 mld PLN obrotów i 238 mln PLN EBITDA adj. MSSF 16 (wg MSR adj. 17 = 122 mln PLN).

Tym samym w ujęciu całorocznym dałoby to 24,65 mld PLN przychodów, ok. 406 mln PLN EBITDA adj. MSR 17 i 87 mln PLN oczyszczonego zysku netto.

Spodziewamy się, że rezultaty spółki w '20 przyniosą dodatnią dynamikę. Na poziomie przychodów oczekujemy 25,7 mld PLN oraz ok. 786 mln PLN EBITDA MSSF 16 (wg MSR 17 prognozujemy 441 mln PLN, +9% r/r). Zysk netto powinien być bliski 110 mln PLN. Oczekujemy, że na wzrost wyników pozytywnie będą wpływały przede wszystkim zakończenie integracji w części detalicznej oraz ekspansja sieci (nasze założenia są konserwatywniejsze od strategii grupy; nowa strategia rozwoju ma być przedstawiona przy okazji publikacji wyników za '19), a także prowadzone działania w formacie EC Dystrybucja i rosnąca inflacja (wsparcie dla odczytów lfl).

Wśród czynników ryzyka dostrzegamy m.in. rynek pracy, utratę kontraktu dla PKN Orlen, ewentualne wprowadzenie podatku od obrotu (szacunkowo ok. 35-40 mln PLN p.a.) oraz zmianę w stawkach akcyzy.