STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego ?Polimery Police?., Piątek, 22 listopada 2019 (17:45)

Raport bieżący nr 67/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku oraz nr 57/2019 z dnia 31 października 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Emitent?, "Spółka?) informuje, że w dniu 22 listopada 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A., spółka zależna Emitenta ? Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: "GA Polyolefins?) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: "Grupa Lotos?), podpisały kolejny aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police? (dalej: "List Intencyjny?).

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 6 grudnia 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police?, poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2019-11-22Tomasz PanasWiceprezes Zarządu