STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki , Piątek, 22 listopada 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Polnord?)) informuje, iż w dniu 22.11.2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jakuba Kocjana z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z powodów osobistych, ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Pan Jakub Kocjan pozostaje w strukturach grupy Polnord i będzie wspierał Spółkę w charakterze doradcy Zarządu i w rozwoju segmentu wykonawczego.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-11-22Marcin Mosz Członek Zarządu