STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VIN: GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2019, Piątek, 22 listopada 2019 (19:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 37 05033 8018 5997 947
Koszt własny sprzedaży0000
EBIT17 13816 2343 9783 817
EBITDA17 55716 5004 0753 879
Zysk brutto12 54412 3762 9112 910
Zysk netto12 71012 1802 9502 864
Aktywa razem284 470258 81765 04360 593
Zobowiązania razem*96 76586 35322 12520 217
w tym zobowiązania krótkoterminowe*20 99622 9274 8015 368
Kapitał własny186 511171 38242 64540 123
Kapitał zakładowy1 1681 164267273
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 680 00011 640 00011 680 00011 640 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)15,9714,723,653,45
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)1,091,050,250,25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 446)17 957(1 728)4 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 425)(3 438)(331)(808)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 712(15 846)397(3 726)
Zmiana stanu środków pieniężnych (7 159)(1 327)(1 662)(312)
Jednostkowe dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 16 34715 26037943 588
Koszt własny sprzedaży0000
EBIT2 2423 271520769
EBITDA2 6613 537618832
Zysk brutto12 60614 0922 9263 313
Zysk netto9 87711 0982 2922 609
Aktywa razem290 513264 68366 42461 966
Zobowiązania razem*96 66585 70122 10220 064
w tym zobowiązania krótkoterminowe*21 69622 2754 9615 215
Kapitał własny163 712152 59837 43235 726
Kapitał zakładowy1 1681 164267273
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 680 00011 640 00011 680 00011 640 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)14,0213,113,203,07
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)0,850,960,200,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 0044 7701 1611 122
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(15 766)(5 598)(3 659)(1 316)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej948(15 847)220(3 726)
Zmiana stanu środków pieniężnych (9 814)(16 675)(2 278)(3 920)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania