STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VAR: Zwrot nakładów poniesionych na projekt Bee Simulator, Poniedziałek, 25 listopada 2019 (09:45)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta niniejszym informuję, że biorąc pod uwagę całość płatności netto wynikających z umowy z Wydawcą, minimalną kwotę, która przypadnie na Emitenta z tytułu Umowy o współpracy z Epic Games Inc. (o której Emitent informował raportem bieżącym numer 12/2019), pierwsze informacje dotyczące ilości dostarczonych do sklepów egzemplarzy gry bez prawa ich zwrotu oraz dotyczące sprzedaży cyfrowej gry, nastąpił zwrot nakładów poniesionych na produkcję, portowanie oraz promocję gry Bee Simulator, które wyniosły około 5,5 mln zł.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z kontraktem zawartym z Wydawcą gry, okres oficjalnego raportowania między Wydawcą, a Emitentem przypada na maksymalnie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego od momentu debiutu gry, co powoduje, że przychody wynikające z umowy z Epic Games Inc. oraz dystrybucji cyfrowej i pudełkowej będą odzwierciedlane począwszy od sprawozdania finansowego Emitenta za 1Q2020.?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Konrad MroczekPrezes ZarząduKonrad Mroczek
2019-11-25Łukasz RosińskiCzłonek ZarząduŁukasz Rosiński