STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FER: Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal, Poniedziałek, 25 listopada 2019 (15:42)

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:


Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z wpłynięciem w dniu 25 listopada 2019 r. od ArcelorMittal Europe ? Flat Products ArcelorMittal FCE Poland Sp. z o.o. (ArcelorMittal) potwierdzenia kolejnego zamówienia do realizacji o równowartości ok. 31,6 mln zł (Zamówienie), łączna wartość zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco od dnia 28 marca 2019 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał ostatni raport bieżący numer 11/2019 w sprawie wzajemnych obrotów Emitenta z Grupą ArcelorMittal) wyniosła równowartość ok. 49,4 mln zł netto.

Największym zamówieniem w ww. okresie było Zamówienie potwierdzone do realizacji w dniu dzisiejszym, które będzie zrealizowane w okresie grudzień 2019 ? marzec 2020 r.

Warunki Zamówienia, jak również pozostałe zamówienia realizowane we wskazanym powyżej okresie z Grupą ArcelorMittal nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych dla tego typu transakcji.

Wskazana powyżej łączna wartość obrotów obejmuje transakcje kosztowe realizowane w związku z zapotrzebowaniem produkcyjnym Emitenta.

Dodatkowo transakcje przychodowe tj. zamówienia i umowy na sprzedaż rur przez Emitenta oraz konstrukcji stalowych przez spółkę zależną Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z Grupą ArcelorMittal wyniosły w tym samym okresie równowartość ok. 2,2 mln zł netto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-11-25Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka