STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Informacja o zgłoszeniu kandydatur do rady nadzorczej emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 listopada 2019 roku, Wtorek, 26 listopada 2019 (09:39)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA ("Spółka?) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. ("Cerrad?) informację, o zgłoszeniu przez Cerrad kandydatur: pana Grzegorza Abrama, pani Anny Dynek, pani Pauliny Szrek, pana Artura Michorowskiego oraz pana Wojciecha Poznańskiego na członków rady nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 listopada 2019 roku. Wszyscy wskazani kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie oraz powołanie do rady nadzorczej Spółki oraz oświadczenia o spełnianiu kryteriów formalnych stawianych kandydatom do rad nadzorczych. Ponadto, pan Grzegorz Abram oraz pani Anna Dynek oświadczyli, iż spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom rady nadzorczej Spółki. Życiorysy kandydatów oraz ich oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie

Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Halina Bąkprezes zarządu
2019-11-26Zbigniew Polakowskiprokurent

Plik do pobrania