STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENP: Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i podwyższenie hipoteki, Wtorek, 26 listopada 2019 (14:18)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 16/19 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 20.12.2007 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym podwyższono limit kredytu udzielonego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) oraz, w związku z którym Spółka jednocześnie zobowiązała się do podwyższenia zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki łącznej umownej kaucyjnej ustanowionej na nieruchomościach gruntowych i budynkowych Spółki położonych w Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 do kwoty 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Udostępnienie podwyższonej kwoty kredytu nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających złożenie w sądzie wieczystoksięgowym wniosku o zmianę wpisu hipoteki; wniosek taki został złożony w dniu 25 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Tomasz MichalikPrezes Zarządu