STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS: Plany rozwoju międzynarodowego Emitenta, Wtorek, 26 listopada 2019 (14:45)

Raport bieżący nr 50/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd IMS S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego do realizacji planów rozwojowych Spółki związanych z ekspansją międzynarodową. Emitent zidentyfikował kilka interesujących celów akwizycyjnych działających w branży Emitenta, mających swoje siedziby głównie na terenie Europy. W ocenie Zarządu powiększenie Grupy Kapitałowej IMS o kilka rentownych zagranicznych podmiotów o przychodach rzędu 15 - 100 mln zł możliwe jest jedynie przy wsparciu silnego, ukierunkowanego na osiągnięcie celu partnera. Tym celem jest duży wzrost przychodów i zysków Grupy IMS a w konsekwencji wzrost wartości akcji Spółki. Emitent rozważa pozyskanie inwestora finansowego lub branżowego, zawarcie aliansu strategicznego, czy też dokonanie innej transakcji o podobnym charakterze. W związku z powyższym, Emitent planuje prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami i partnerami, a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, może m.in. udostępniać zainteresowanym informacje na temat spraw, aktywów i działalności Spółki oraz Grupy IMS.

W najbliższej przyszłości Zarząd Emitenta planuje podpisać umowę z wiodącą światową firmą doradczą, która wesprze Emitenta w prowadzeniu ww. działań.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Michał KornackiPrezes Zarządu
2019-11-26Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu