STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARR: Zakończenie mediacji z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Wtorek, 26 listopada 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, w którym poinformowano

o skierowaniu na mediację sporu z powództwa Rigall Arteria Management spółka z o.o. sp. k. w Warszawie (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A.) przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.,

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego protokół z przebiegu mediacji sporządzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, z którego wynika, że w wyniku przeprowadzonej mediacji strony nie zawarły ugody.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Marcin Marzec Prezes Zarządu
2019-11-26Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu