STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARH: Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 roku, Wtorek, 26 listopada 2019 (17:15)

Raport bieżący nr 62/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka?) w nawiązaniu do zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji serie M2/2017, M3/2018 oraz M4/2019 udostępnia poświadczenia zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Długu Netto w oparciu o kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA wg stanu na 30 września 2019.

Wysokość Wskaźnika Długu dla obligacji M2/2017 i M3/1018 netto wynosi 0,20 natomiast dla M4/2019: 0,17.

Załącznik: Poświadczenie Zgodności z dnia 26.11.2019


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Rafał JarodzkiWiceprezes Zarządu
2019-11-26Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania