STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki Bioton S.A., Wtorek, 26 listopada 2019 (17:33)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BIOTON S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 25.11.2019 roku wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiany w Statucie Spółki.

Zmiana w Statucie Spółki dotyczyła rozszerzenia § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 54 do przedmiotu działalności Spółki o treści: "54) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).?

Statut Spółki z uwzględnioną zmianą jak i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki zostało przyjęte uchwałami nr 25 oraz nr 26 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bioton S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Szczegóły podjętych uchwał znajdują się w raporcie bieżącym nr 15/2019.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-11-26 Adam Polonek Członek Zarządu

Plik do pobrania