STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 27 listopada 2019, Środa, 27 listopada 2019 (12:21)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 27 listopada 2019 roku. Uchwały stanowią załącznik niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Halina Bąkprezes zarządu
2019-11-27Zbigniew Polakowskiprokurent

Plik do pobrania