STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 27 listopada 2019 roku, Środa, 27 listopada 2019 (13:45)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, że w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 27 listopada 2019 roku w Końskich uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu.

Akcjonariusz Cerrad sp. z o.o. posiadał na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki 36 853 731 akcji, co stanowiło 99,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na NWZA w dniu 27 listopada 2019 roku.

Akcjonariusz Cerrad sp. z o.o. posiada 36 853 731 akcji, co stanowi 78,59% udziału w kapitale własnym spółki oraz stanowi 78,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Halina Bąkprezes zarządu
2019-11-27Zbigniew Polakowskiprokurent