STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Decyzja co do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych, Środa, 27 listopada 2019 (17:00)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że po zapoznaniu się z sytuacją operacyjną Spółki i jej grupy kapitałowej, w dniu 27 listopada 2019 r. stwierdził konieczność niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych umożliwiających pełną regulację zobowiązań Spółki i uniknięcia konieczności postawienia w stan natychmiastowej, przedterminowej lub niekontrolowanej wymagalności istniejących zobowiązań finansowych.

Powyższa pozostaje uzasadniona: (i) trudną, utrzymująca się od dłuższego czasu sytuacją operacyjną oraz negatywnymi wynikami finansowymi Spółki i jej grupy kapitałowej, (ii) złamaniem zobowiązań (tzw. kowenantów) w istniejących długoterminowych zobowiązaniach finansowych posiadanych przez Spółkę, oraz (iii) zbliżającą się wymagalnością istotnej części długoterminowych zobowiązań finansowych Spółki.

W ramach przedmiotowych działań restrukturyzacyjnych Zarząd powziął zamiar podjęcia działań zmierzających do:

(i) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów ("ZORG"), oraz

(ii) zbycia przedsiębiorstwa Ceramiki Gres S.A. ("CG") będącej spółką zależną Spółki, w tym zbycia całości działalności produkcyjnej prowadzonej przez CG w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów ("Przedsiębiorstwo"), na rzecz akcjonariusza dominującego Spółki, Cerrad sp. z o.o. ("Cerrad"), w zamian za zapłatę w gotówce ceny za ZORG oraz Przedsiębiorstwo ("Transakcje").

W celu umożliwienia implementacji Transakcji, Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu wszelkich działań zmierzających do ich realizacji, w szczególności podjął decyzję o (i) zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym wyrażaniem zgody na zbycie ZORG oraz (ii) przystąpieniu do negocjacji z Cerrad zmierzających do uzgodnienia dokumentacji Transakcji i jej warunków biznesowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż podjął działania zmierzające do zapewnienia, iż Transakcje odbędą się na warunkach rynkowych, przy poszanowaniu uzasadnionych interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, a cena sprzedaży w ramach Transakcji będzie odzwierciedlała wartość godziwą ZORG i Przedsiębiorstwa. W ramach wskazanych działań Zarząd zatrudnił renomowanego doradcę finansowego do przeprowadzenia wycen oraz wydania opinii o godziwości ceny (tzw. fairness opinion).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Halina Bąkprezes zarządu
2019-11-27Zbigniew Polakowskiprokurent