STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA na dzień 24 grudnia 2019 roku , Środa, 27 listopada 2019 (17:03)

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 24 grudnia 2019 r. na godz.8:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego Spółki: Wiśniowy Business Park ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.

Szczegóły zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał dotyczące walnego zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zostały zamieszczone na stronie Spółki: http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny

Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 1-2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Halina Bąkprezes zarządu
2019-11-27Zbigniew Polakowskiprokurent

Plik do pobrania