STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Ceramika Nowa Gala SA Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk, Środa, 27 listopada 2019 (17:55)

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ceramika Nowa Gala SA przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Incydentalne odstąpienie od zasady IV.Z.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), w związku ze zwołanym na dzień 24 grudnia 2019 r. Nadzwyczajny Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym z dnia 27 listopada 2019 r. nr 35/2019, niniejszym informuje o incydentalnym i jednorazomym odstąpieniu od zasady IV.Z.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z przedmiotową zasadą Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Odstąpienie od zasady w zakresie terminu walnego zgromadzenia wynikało z zauważonej konieczności niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych umożliwiających pozyskanie przez Spółkę środków finansowych umożliwiających pełną regulację jej zobowiązań. Tym samym Zarząd Spółki podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 grudnia 2019 r. jako najbliższy prawnie dopuszczalny termin.


Osoby reprezentujące spółkę:
Halina Bąk - prezes zarządu
Zbigniew Polakowski - prokurent