STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGE: Umorzenie postępowania w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r., Środa, 27 listopada 2019 (18:18)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z 29 stycznia 2019 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że powziął wiadomość, iż na rozprawie w dniu 27 listopada 2019 r. powód wycofał pozew o uchylenie uchwał nr 7, 9 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r., w wyniku czego Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Emil WojtowiczWiceprezes Zarządu
2019-11-27Marek PastuszkoWiceprezes Zarządu