STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT: Aktualizacja informacji - rozwiązanie rezerwy na karę umowną do umowy zawartej z AWBUD S.A., Czwartek, 28 listopada 2019 (09:21)

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28.11.2019r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rozwiązania rezerwy na kwotę 963.754,22 zł, która została zawiązana przez Spółkę w maju 2018 roku, tytułem kary umownej naliczonej przez AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce do umowy z dnia 30.06.2015r., której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku użyteczności publicznej Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zjazd z ul. Lekarskiej? realizowanego przez AWBUD S.A. dla Inwestora tj. Medico-Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Spółka, raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 30.05.2018r., informowała, że w opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. wystawiona nota księgowa jest niezasadna i że Zarząd ELEKTROTIM S.A. nie zgadza się z przekazaną przez AWBUD S.A. notą księgową.

Zarząd Spółki podjął w dniu 28.11.2019 roku uchwałę w sprawie rozwiązania rezerwy na ww. karę umowną kierując się przesłanką uzasadniającą rozwiązanie przedmiotowej kary umownej tj. finalizowaniem zawarcia porozumienia pomiędzy Spółką a AWBUD S.A.

Zgodnie z dwustronnie uzgodnionym porozumieniem ELEKTROTIM S.A. i AWBUD S.A. zawrą ugodę sądową.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polityką Rachunkowości ELEKTROTIM S.A. rozwiązuje rezerwę z tytułu kary umownej w wysokości 963.754,22 zł.

Rozwiązanie rezerwy na karę umowną ? jako zdarzenie po dniu bilansowym - będzie miało bezpośredni wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za trzeci kwartał 2019 roku.

Spółka przekazuje niniejszy raport do publicznej wiadomości ze względu na aktualizację informacji poufnej zawartej w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 30.05.2018r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2019-11-28Dariusz PołetekCzłonek Zarządu