STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Czwartek, 28 listopada 2019 (14:39)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 23 października 2019 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka?) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał otrzymane od akcjonariusza w związku z punktami 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 2 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Marek PastuszkoWiceprezes Zarządu
2019-11-28Ryszard WasiłekWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania