STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS: Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IX Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IX Transzą Programu Skupu, Czwartek, 28 listopada 2019 (15:45)

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego 51/2019 z 27 listopada br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A., Zarząd IMS S.A. ("Spółka?, "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IX Transzy Programu Skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IX Transzy Programu Skupu w wysokości 3,70 zł (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości nie więcej niż 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) sztuk.

Zarząd Emitenta zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach IX Transzy skupu akcji własnych, analogicznie jak w przypadku posiadanych akcji własnych skupionych w ramach VI, VII i VIII Transzy Programu Skupu.

Spółka informuje także, że Członkowie Zarządu Emitenta będący jednocześnie akcjonariuszami Spółki, złożyli oświadczenia o nieuczestniczeniu w IX Transzy skupu akcji własnych.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu IX Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

- Ofertę Zakupu Akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji IX Transzy skupu akcji własnych oraz Formularzem Oferty Sprzedaży Akcji IMS S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2019-11-28Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania