STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CHS: Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta, Czwartek, 28 listopada 2019 (19:33)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019 oraz 30/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku dotyczących zmiany terminu publikacji zaległych raportów okresowych tj. skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż w związku z przedłużającymi się pracami informatycznymi związanymi z odzyskaniem danych finansowo-księgowych Spółki oraz z ich jednoczesnym transferze na serwer kancelarii Syndyka, Emitent opublikuje przedmiotowe raporty 31 stycznia 2020 roku.

Ponadto pozostałe zaległe raporty okresowej tj.:

? jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku,

? skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku,

? skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 roku,

? jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 roku,

? skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2019 roku,

zostaną opublikowane w terminie, o którym Spółka poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Wiesław PaszekPrezes Zarządu