STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok., Piątek, 29 listopada 2019 (09:51)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka?) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, iż ? po zamknięciu i z uwzględnieniem wstępnego oszacowania wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2019 jak i szacunków dotyczących przewidywanych wyników finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2019 ? dokonał korekty prognozy skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy 2019, o której dokonaniu Spółka informowała raportem bieżącym numer 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.

Zgodnie ze skorygowaną prognozą, dane skonsolidowane dot. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF) za rok obrotowy 2019 przedstawiają się następująco:

przychody: PLN 202 mln

EBITDA: PLN 40 mln

zysk netto: PLN 17 mln

Zarząd Spółki uznał informację o skorygowaniu w powyższym zakresie uprzednio dokonanej prognozy za istotną, gdyż poziom wyników finansowych z uwzględnieniem dokonanej korekty jest ? co do niektórych parametrów ? istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez grupę kapitałową Spółki w latach poprzednich jak i względem uprzednio prognozowanych skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019 które podano do wiadomości publicznej ww. raportem bieżącym.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w 2019 roku będą miały zdarzenia o charakterze jednorazowym wzmiankowane w raporcie bieżącym dot. dokonania prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej LIBET S.A. w 2019 roku numer 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.

Przedstawione powyżej wielkości stanowią szacunki opracowane w procesie dokonywania prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej w 2019 r. i mogą ulec zmianie.

Niniejszy komunikat dotyczący korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019 (podobnie jak komunikat dot. prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019) ma charakter jednostkowy i nie zmienia dotychczasowej polityki Spółki o niepublikowaniu prognoz wyników.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Thomas Lehmann Prezes ZarząduThomas Lehmann
2019-11-29Ireneusz GronostajCzłonek ZarząduIreneusz Gronostaj