STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APC: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku, Piątek, 29 listopada 2019 (12:30)

Zarząd spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisaną umowę o pełnienie funkcji animatora rynku zawartą pomiędzy Emitentem a NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.


Wskazana umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.


Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu