STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

K2I: Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A., Piątek, 29 listopada 2019 (12:45)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż działając w wykonaniu upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 22 z dnia 16 czerwca 2015 roku, zmienionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r. Spółka nabyła w terminie 21?29 listopada 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6931 akcje własne o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie blisko 0,28% udziału w kapitale zakładowym oraz blisko 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.

Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski mBanku (adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa).

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 82 955 akcje własne K2 Internet S.A., stanowiące łącznie blisko 3,34% kapitału zakładowego i dające prawo do blisko 3,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 3,34% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 21-29 listopada 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Janusz Przemysław Żebrowski p.o Prezesa Zarządu Janusz Przemysław Żebrowski
2019-11-29Łukasz LewandowskiWiceprezes ZarząduŁukasz Lewandowski

Plik do pobrania