STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZMT: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej., Piątek, 29 listopada 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Pana Michała Nowaka, Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018, poz. 757 tj).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Artur JeziorowskiPrezes Zarządu
2019-11-29Rafał KomorowskiProkurent