STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: Podpisanie umowy na doradztwo z firmą CBRE, dotyczącej nieruchomości "Centrum Giełdowe", Piątek, 29 listopada 2019 (17:00)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?, "Spółka?, "Giełda?) informuje, że w związku z podpisaniem listu intencyjnego z Centrum Bankowo - Finansowym "Nowy Świat? Spółką Akcyjną ("CBF") i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?) w celu podjęcia rozmów i negocjacji mających na celu wypracowanie szczegółowego rozwiązania skutkującego ewentualnym wyjściem z akcjonariatu Centrum Giełdowego SA ("CG SA?) spółki CBF lub przejęciem przez GPW i KDPW praw do nieruchomości Centrum Giełdowe ("CG?), GPW i KDPW podpisały 29 listopada 2019 r. umowę na doradztwo z firmą CBRE sp. z o. o. Doradztwo będzie obejmowało przeprowadzenie tzw. due diligence i wycenę nieruchomości Centrum Giełdowe oraz spółki Centrum Giełdowe S.A. analizę stanu technicznego nieruchomości Centrum Giełdowe oraz analizę optymalnych wariantów korzystania przez GPW i KDPW z nieruchomości biurowych.

Spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR?).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Piotr BorowskiCzłonek Zarządu
2019-11-29Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu