STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa Pekao SA, Piątek, 29 listopada 2019 (18:58)

Michał Krupiński zrezygnował z funkcji prezesa Banku Pekao SA - poinformował bank w piątek w komunikacie. Rada nadzorcza powołała Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa Pekao, na funkcję prezesa tego banku.

Jak czytamy w komunikacie, "Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa banku oraz ze składu zarządu banku ze skutkiem natychmiastowym". Bank podał, że w rezygnacji nie podano przyczyn jej złożenia.

Bank poinformował również, że w piątek rada nadzorcza powołała z dniem 29 listopada 2019 r. Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku na funkcję prezesa, "pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody". Wskazano, że do chwili spełnienia powyższego warunku(...), rada nadzorcza banku powierzyła panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami zarządu banku".

W komunikacie zaznaczono, że "zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marek Lusztyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu". Dodano, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Michał Krupiński na stanowisko prezesa zarządu banku został powołany w lipcu 2017 roku. Wcześniej, czyli od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku, był prezesem zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Jak czytamy na stronie banku, od 2011 roku, Krupiński był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director - członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Katolickiego w Louvain oraz studiów MBA na Columbia University Graduate School of Business. Studiował także na Harvard University. W 2012 został uhonorowany tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum.


Marek Lusztyn /Informacja prasowa

Marek Lusztyn był dotychczasowym wiceprezesem banku nadzorującym działalność Pionu Zarządzania Ryzykami.

Od 18 lat związany z Grupą Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. na stanowisku wiceprezesa banku nadzorującego Pion Zarządzania Ryzykami. członek rad nadzorczych w spółkach Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Leasing Sp. z o.o.

Do czerwca 2017 pracował w Unicredit SpA (w Mediolanie) na stanowisku senior vice president, obejmującym globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit oraz członek Komitetu Wykonawczego Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

W latach 2010-2013 pracował w Unicredit Bank AG (dawniej Hypovereinsbank) w Monachium, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W latach 2008-2010 pracował w grupie Unicredit w Londynie, gdzie odpowiadał za metodologię i infrastrukturę ryzyka rynkowego na całą Grupę Unicredit.

Wcześniej (2000-2008) Dyrektor Wydziału Ryzyka Rynkowego, a później dyrektor zarządzający Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A.

Przez osiem lat był również członkiem i Sekretarzem centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Karierę zawodową zaczynał w 1996 r. w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego S.A. w Warszawie jako diler.

Doktor nauk ekonomicznych ( Szkoła Główna Handlowa), jest także absolwentem University of Illinois (Executive MBA) oraz INSEAD. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

Marek Lusztyn spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.


Wykres kursu PEO w ostatnich pięciu dniach /INTERIA.PL

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze