STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji , Poniedziałek, 2 grudnia 2019 (12:03)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą Baltic Bridge S.A. ("Spółka?) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, tj. w trybie kooptacji, powołała w dniu dzisiejszym, tj. 2 grudnia 2019 roku, nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

w osobie Pana Roberta Wojciecha Radoszewskiego.

Pan Robert Wojciech Radoszewski w okresie od 11 kwietnia 2018 roku do 29 listopada 2019 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Robert Radoszewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego. Przez 18 lat swojej kariery zawodowej pracował m.in. dla liderów branży logistyki w Polsce - DPD Polska i DHL Express. Pan Robert Radoszewski odpowiadał m.in. za kompleksowy rozwój biznesu nowo powstałej spółki DPD Strefa Paczki na obszarze całego kraju. Pełnił funkcję managera projektów operacyjnych, kierownika operacyjnego i kierownika ds. transportu kurierskiego. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki jest specjalistą w zakresie tworzenia i zarządzania skomplikowanym łańcuchem dostaw i procedur w logistyce.

Pan Robert Wojciech Radoszewski poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz, że nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-02Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu