STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS: Powołanie Członka Zarządu Spółki , Poniedziałek, 2 grudnia 2019 (12:06)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą Baltic Bridge S.A. ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15 Statutu Spółki, powołała Pana Leszka Wiśniewskiego do Zarządu Spółki powierzając mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Leszek Wiśniewski dotychczas sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Leszek Wiśniewski od 1978 roku prowadził przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją tekstyliów na rynek polski i zagraniczny. W latach 80. z sukcesem rozwijał firmę na rynku ogólnopolskim zatrudniając 250 osób. W latach 90. współpracował z takimi markami jak Adidas i Wilson prowadząc produkcję również na rynki eksportowe. Pan Leszek Wiśniewski od prawie 20 lat angażuje się także w branżę nieruchomości oraz zarządzanie inwestycjami kapitałowymi.

Pan Leszek Wiśniewski nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, a jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-02Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu