STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APC: Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS , Poniedziałek, 2 grudnia 2019 (13:50)

Zarząd Apollo Capital ASI S.A z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej ?Spółka?, ?Emitent?), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15 listopada 2019 r. o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 lipca 2019 r.


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 ? 2 Statutu Spółki było następujące:

?1. Firma Spółki brzmi Apollo Capital Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Apollo Capital S.A.?


Aktualne brzmienie § 1 ust. 1 ? 2 Statutu Spółki jest następujące:

?1. Firma Spółki brzmi Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Apollo Capital ASI S.A.?


W załączeniu Emitent przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu

Plik do pobrania