STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG: Warunkowa rejestracja akcji emisji nr 9 w KDPW, Poniedziałek, 2 grudnia 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: "Spółka?) informuje, iż powziął informację

o komunikacie z dnia 29.11.2019r., informującym o tym, że w Krajowy Depozyt Wartościowy (dalej: "KDPW?) postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 534 161 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł każda, emisji nr 9 oraz oznaczyć je kodem PLCNTSL00014 ("Akcje?), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (dalej: "GPW?), nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego Krajowego Depozytu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-02Przemysław SztuczkowskiPrezes Zarządu