STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE: Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy., Środa, 4 grudnia 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2019 r. został podpisany przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym (Aneks). O przedmiotowej umowie Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 20/2017, 74/2017 i 5/2019.

Na podstawie Aneksu ustalono wysokość przyznanego Spółce limitu linii na kwotę 50 mln zł z przeznaczeniem na udzielanie przez PEKAO na zlecenie Spółki gwarancji bankowych wszystkich rodzajów (w tym, w szczególności gwarancji wadialnych, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi) oraz wydłużono okres jego wykorzystania do dnia 30 listopada 2020 roku.

Z zastrzeżeniem konieczności aktualizacji zabezpieczeń związanych z umową w pozostałym zakresie umowa o wielocelowy limit kredytowy nie uległa istotnym zmianom.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Wiesław NowakPrezes Zarządu