STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW: Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A., Środa, 4 grudnia 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: "Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 04 grudnia 2019 roku powziął informację o podpisaniu z dniem 28 listopada 2019 roku aneksu nr 45 do Umowy

o wielocelowy limit kredytowy z dnia 31 maja 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami

z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: "Bank?).

Na mocy zawartego aneksu wydłużony został okres udostępnienia Spółce wielocelowego limitu kredytowego w wysokości 31.000.000,00 PLN do dnia 30 listopada 2021 roku, przy czym okres ważności wnioskowanych gwarancji nie może wykraczać poza okres do dnia 30 listopada 2022 roku, a przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartych akredytyw nie może wykraczać poza okres do dnia 31 maja 2022 roku.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

- Raport Bieżący nr 35/2016 z dnia 21.09.2016 r.,

- Raport Bieżący nr 46/2016 z dnia 30.11.2016 r.,

- Raport Bieżący nr 10/2017 z dnia 09.03.2017 r.,

- Raport Bieżący nr 71/2017 z dnia 20.12.2017 r.,

- Raport Bieżący nr 52/2018 z dnia 28.12.2018 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2019-12-04Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu