STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW: Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao S.A., Środa, 4 grudnia 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: "Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 04 grudnia 2019 roku powziął informację o podpisaniu z dniem 28 listopada 2019 roku aneksu nr 2 do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z dnia 14 grudnia 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: "Bank?).

Na mocy zawartego aneksu wydłużony został okres obowiązywania limitu finansowania

w wysokości 2.000.000,00 EUR do dnia 30 listopada 2021 roku, a ostateczny termin spłaty wierzytelności sfinansowanych przez Bank nie może przekroczyć 31 maja 2022 roku.

Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia obejmują: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bieżących Spółki w Banku, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Emitenta.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

- Raport Bieżący nr 53/2018 z dnia 28.12.2018 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Jacek RożekWiceprezez Zarządu
2019-12-04Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu