STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A., Środa, 4 grudnia 2019 (16:24)

Raport bieżący nr 144/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia

z ING Bankiem Śląskim S.A. [Bank] aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 25 marca 2011 r. [Umowa], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka?, "Emitent?] informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 roku Spółka zawarła z Bankiem kolejny aneks do Umowy.

Na mocy, przedmiotowego aneksu, w odniesieniu do wartości limitu kredytowego do kwoty 25,4 mln zł [oraz odpowiednich sublimitów] wprowadzono następujące postanowienia: sublimit kredytu

w rachunku bankowym w kwocie 8,9 mln zł [wykorzystany na dzień 3 grudnia 2019 r. w kwocie

ok. 8 mln zł] został udostępniony do dnia 18 grudnia 2019 r., a termin jego spłaty ustalono do dnia

19 grudnia 2019 r.

Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 143/2019].

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Jacek PodgórskiPrezes Zarządu
2019-12-04Adam ŚwigulskiWiceprezes Zarządu