STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną, Środa, 4 grudnia 2019 (18:18)

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest Spółka, zawarła - jako kupujący ? umowę ("Umowa?) sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.704m2 ("Nieruchomość?) położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, za cenę brutto 7.986.197,52 złote (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i 52 grosze). Na części Nieruchomości o powierzchni 3.147 m2 Gatid Investments sp. z o.o. (w której jedynym udziałowcem jest Tower Investments sp. z o.o.) planuje realizację marketu Netto, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2019.

Pozostała część działki o powierzchni 4.557 m2 przeznaczona jest na sprzedaż w celu realizacji obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU