STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Umowa poręczenia , Czwartek, 5 grudnia 2019 (15:51)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. (Emitent) informuje, iż 5 grudnia 2019r została zawarta umowa poręczenia do wysokości 7.500.000,00 zł na rzecz spółki W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Na mocy powyższej umowy ENERGOINSTAL SA zobowiązał się zabezpieczyć spłatę pożyczki jaką spółka W.A.M. Sp. z o.o. udzieliła spółce ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu 17.04.2019r. na kwotę 5.000.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-05Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-12-05Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu