STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Rozpoczęcie negocjacji mających na celu nawiązanie współpracy z PEKABEX S.A , Czwartek, 5 grudnia 2019 (22:33)

Raport bieżący nr 54/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka rozpoczyna negocjacje z Poznańską Korporacją Budowlaną PEKABEX S.A. ("PEKABEX?) - wiodącym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce, których celem jest ustalenie warunków wzajemnej wielopłaszczyznowej współpracy, w tym w szczególności w zakresie możliwości zastosowania technologii prefabrykacji żelbetowej na poszczególnych inwestycjach Spółki.

Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, a także warunków oraz parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji. Zdaniem Zarządu Spółki, jeżeli negocjacje zakończą się zawarciem umowy, będzie to miało wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój operacyjny Spółki. Zasady współpracy będą przedmiotem dalszych szczegółowych rozmów i negocjacji stron, o wynikach których Zarząd poinformuje odrębnym raportem.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż negocjacje nie będą dotyczyć udziału PEKABEX w emisji akcji serii T, w której to emisji PEKABEX nie będzie uczestniczyć.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-05Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-05Marcin Mosz Członek Zarządu