STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem STOPPOINT S.A., Piątek, 6 grudnia 2019 (12:15)

Zarząd STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone przez Spółkę, w trybie art. 428 § 6 KSH, na pytania Akcjonariusza Spółki zadane poza walnym zgromadzeniem Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarządu

Plik do pobrania