STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie oraz dostawę urządzeń kosmetycznych, Piątek, 6 grudnia 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent?, Spółka?) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę zamówienia istotnej wartości na wykonanie urządzeń kosmetycznych w postaci urządzeń do depilacji Nexus oraz Protheus IPL. Zleceniodawcą jest jeden ze stałych partnerów Spółki, zajmujący się dystrybucją urządzeń na rynku hiszpańskim.

Wartość zamówienia określona została na kwotę 613.690,00 EUR (słownie: sześćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt euro). Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określony został na dzień 31 marca 2020 roku. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przewidziane jest na początek stycznia 2020 r. Szczegółowe warunki zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosownych standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość otrzymanego zamówienia oraz potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Mariusz KaraPrezes Zarządu