STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT: Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Piątek, 6 grudnia 2019 (12:57)

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 21.11.2019r. Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 05.12.2019r. otrzymała odpis wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wraz z uzasadnieniem w przedmiocie oddalenia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. i ELPATOR Sp. z o.o. Zaczernie, w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na "Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych NN należących do PSE S.A. na obszarze ZKO Poznań ? Pakiet 2?.

Mając na uwadze art. 183 ust. 1 w zw. z art. 198a i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.)., nie ma obecnie przeszkód do zawarcia umowy przez ELEKTROTIM S.A. z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w zakresie obszaru ZKO Poznań.

Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 24.10.2019r. informowała o wyborze dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszych w przedmiotowym postępowaniu, raportem bieżącym nr 36/2019 z dnia 05.11.2019r. informowała o odwołaniu wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 18.11.2019r. o wyznaczeniu posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz raportem bieżącym nr 41/2019 z dnia 21.11.2019r. o oddaleniu odwołania.

Spółka ELEKTROTIM S.A. poinformuje o zawarciu umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2019-12-06Dariusz PołetekCzłonek Zarządu