STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR: Informacja dotycząca podpisania trójstronnej Umowy dystrybucyjnej , Piątek, 6 grudnia 2019 (14:12)

Raport bieżący nr 97/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 06 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz trójstronnej Umowy dystrybucyjnej zawartej ze Spółką Kaya Trading Company z siedzibą w Prince Saad Ibn Abdulrahman Al. Awal Rd, Riyadh, Arabia Saudyjska - wyłącznym Dystrybutorem kosmetyków Spółki na terenie Arabii Saudyjskiej oraz ze Spółką LEVANT Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-179) przy ul. Smoluchowskiego 11A, działającej jako pośrednik handlowy pomiędzy Spółką a Dystrybutorem.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów Spółki marki PALOMA na terytorium Arabii Saudyjskiej na zasadzie wyłączności. Umowa została zawarta na okres 5 (pięciu) lat. Po upływie tego terminu umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, chyba że którakolwiek ze Stron złoży oświadczenie o braku woli jej przedłużenia.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki marki PALOMA na terenie Arabii Saudyjskiej mogą korzystnie oddziaływać na wyniki finansowe Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Tomasz SarapataCzłonek Zarządu
2019-12-06Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu